około 7-10% ich całkowitego wolumenu obrotu szwajcarskimi papierami wartościowymi w 2019 r., a zatem ich readmisja będzie stanowić pozytywny impuls po utracie unijnego obrotu akcjami po brexicie. 101001 101000 Giełdy akcji w Wielkiej Brytanii ponownie wymieniają szwajcarskie papiery wartościowe, ponieważ FINMA uznaje brytyjskie systemy obrotu, które pojawiły się jako pierwsze w handlu. 101001