ESMA informuje o ogromnym wzroście sankcji za nadużycia na rynku o 78 mln euro w 2019 r.

forex-generator

ESMA opublikowała swój roczny raport na temat nadużyć na rynku, potwierdzający, że w 2019 r. sankcje za nadużycia na rynku znacznie wzrosły do 88 mln euro, z zaledwie 10 mln euro w roku poprzednim.

Około 88 mln EUR zostało ukarane grzywną przez właściwe organy krajowe i inne organy w związku z 339 działaniami na mocy rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR), z czego 279 miało wyrok administracyjny, a 60 było przestępstwem. 

W przypadku 279 sankcji administracyjnych wydano 82 mln eur kar finansowych, podczas gdy 60 naruszeń karnych stanowiło pozostałe 6 mln EUR.

ESMA stwierdziło, że pomimo znacznego spadku liczby sankcji na mocy ROZPORZĄDZENIA, spadła z 472 w 2018 r. do 339 w 2019 r., ogólne nałożone kary finansowe wzrosły o 78 mln euro.

W sprawozdaniu dodano, że sankcje karne wzrosły czterokrotnie do 60 z 15 w 2018 r., a kary finansowe wzrosły do 6 mln euro w 2019 r. z 65 650 euro w 2018 r. Esma do 42 sankcji karnych odnotowanych w samych Niemczech.

“Sprawozdanie pomoże ESMA w bieżących pracach na rzecz wspierania konwergencji nadzoru w stosowaniu Rozporządzenia MAR i przyczyni się do osiągnięcia celu ESMA, jakim jest rozwój unijnej kultury nadzoru i egzekwowania przepisów ukierunkowanej na wyniki”, powiedział ESMA. 

W ostatnich latach na światowych rynkach finansowych nastąpił znaczny wzrost liczby kar i egzekucji.

Dzisiejsze ogłoszenie wynika z wiadomości na początku tego miesiąca, że amerykański watchdog instrumentów pochodnych Commodity Futures Trading Commission wydała rekord 113 egzekucji w 2020 r., w wyniku solidny 1,3 miliardów dolarów kar.

Post ESMA donosi o ogromnym wzroście sankcji za nadużycia na rynku o 78 mln euro w 2019 r. pojawił się jako pierwszy w handlu.

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*